30 Ekim 2013 Çarşamba

2012 okul öncesi programımızda talim terbiye kurumu tarafından yapılan değişiklikler....

Talim Terbiye Kurulu tarafından yapılan değişiklikler;

1. Ek 12 artık program kitabının içinde, kazanım ve göstergeler bölümündedir, dolayısıyla programın11 eki vardır. 
2. Bilişsel Gelişim Alanındaki 21. ve 22. Kazanımlar birleştirilmiştir.

PAMUK ŞEKERİ 1 VE 2 KİTAPLARINI ÇOK MERAKLA BEKLİYORUM....

Proje sürecinde tamamlanan, kavramların öğrenilmesini destekleyecek çalışma sayfalarından oluşan “Pamuk Şekerim I ve II Kitapları”, “Etkinlik Kitabı” ve “Okul Öncesi Eğitimle Bütünleştirilmiş Aile Destek Eğitim Rehberi - OBADER-“ de yapılan güncellemelerin ardından baskıya verilmiştir. Sizlere bakanlık tarafından ulaştırılacakmış...

OKUL ÖNCESİ PRGRAMI 2013 GÜNCELLEMELERİ

MEB OÖE Programı-2013 Güncelleme Komisyonu Koordinatörlüğünden gelen yazıyı aynen paylaşıyorum;

Programda komisyon olarak bazı ifadelerde yaptığımız ufak tefek ekleme/değişikliklerin yanı sıra pilot uygulama sürecinin ardından yapılan değerlendirmeler sonucunda aşağıdaki güncellemeler yapılmıştır;

1. Bildiğiniz gibi çocuklarla beraber her gün günlük eğitim akışının sonundaki “Günü Değerlendirme Zamanı”nda soru/yanıt veya diğer yöntemlerle o günle ilgili değerlendirmeler yapıyorduk (neler yapılabileceği programda yazıldığı için her gün neler yapılacağını önceden bu bölüme yazmanız gerekmiyordu). Günlük eğitim sürecinin bitmesinin ardından öğretmen bu değerlendirmeleri temel alarak önemli gördüğü bilgileri çocuk, program ve öğretmen açısından arada bırakılan boşluğa yazıyordu.
Artık bu bilgiler Ek 8, 9 ve 10 da da görülebileceği gibi “Günlük Eğitim Akışı” nın eve gidiş bölümünün altındaki çizgiden sonra açılan “Genel Değerlendirme Bölümü” ne yine üç açıdan yazılacaktır.
2. Etkinlik planlarından "dikkat edilecek noktalar" ve "önerilen diğer etkinlikler" kutucukları kaldırıldı.
3. Öğretmenlerin aylık planlarını ve günlük eğitim akışlarını imzalatmaları ve panolarına asmaları zorunlu olmamasına karşın kurumlardan en üst düzeyde sorumlu olan idarecilerin öğretmenlerin eğitim çalışmaları hakkında bilgi istemelerinin son derece normal ve gerekli olduğu da unutulmamalıdır.GÜNLÜK AKIŞTA GENEL DEĞERLENDİRMEYİ YAZARKEN ÖĞRETMEN AÇISINDAN YAZDIKLARIMA ÖRNEKLERİM

ÖĞRETMEN AÇISINDAN
·        Amaçlar çocukların gelişim seviyelerine uygunluğu ve etkinlikler arasındaki aktif-pasif dengesinin sağlanmış olması öğretmen olarak başarılı olmamda bana yardımcı oldu.
·        Çocukların ilgisini çekebilmek için etkinlikler sırasında değişik materyaller kullanıldı.
·        Etkinlikler çocukların ilgi ve yeteneklerini göz önünde bulundurarak hazırlanıldı.
·        Program kolay uygulanabildi.
·        Planı uygularken bir zorluk yaşamadım.
·        Çocuklar etkinliklere kolay ilgi gösterdiler.
·        Bir etkinlikten diğerine geçiş akıcı bir biçimde düzenlendi.
·        Etkinliklerin farklı aktiflik düzeylerinde oluşu, öğretmen olarak başarılı olmamda bana yardımcı oldu.
·        Bireysel konuşmalarda çocukların hepsinin kendilerini ifade etmelerine yeterince fırsat verildi/verilmedi.
·        Çocukların ilgi ve dikkati yapılan etkinliklere çekilmede başarılı olundu.
·        Çocukların etkinliklere istekli şekilde katılmaları beni olumlu yönde motive etti.
·        ……………. etkinliği uygularken zorlandım.
·        Sınıfın çok kalabalık olması nedeniyle her çocukla birebir ilgilenme fırsatım olmadı.
·        Çocuklar 5 rakamını yazarken zorlandılar.
·        Yapılan etkinliklerde hem ben, hem de çocuklar eğlenceli vakit geçirdik.
·        Etkinlikler arasındaki geçişler akıcı bir şekilde düzenlenmeye çalışıldı.
·        Etkinlik çocukların ilgisini çekebilecek şekilde sunuldu.
·        Etkinlikler için değişik materyallere yer vermem, beni uygulama esnasında daha istekli hale getirdi.GÜNLÜK AKIŞTA GENEL DEĞERLENDİRMEYİ YAZARKEN ÇOCUK AÇISINDAN YAZDIKLARIMA ÖRNEKLERİM

ÇOCUK AÇISINDAN
·        Çocuklara programdaki davranışlar kazandırılmaya çalışıldı.
·        Bugün için belirlenen etkinlikler, çok fazla ilgi çekici olduğundan çocukların dikkatleri dağılmadan etkinlikler tamamlanıldı.
·        Çocuklar tümü etkinliğe katıldı.
·        Çocuklar etkinliklere severek ve isteyerek katıldılar.
·        Her bir çocuk çalışmalara katıldı. Dolayısıyla da amaçlara ulaşıldığı düşüncesindeyim.
·        Yapılan etkinliklerde kullanılan materyaller çocukların ilgilerini çekti ve etkinliğe aktif olarak katılmalarını sağladı.
·        Çocukların makasla kesme becerileri henüz çok iyi gelişmediği için, keserken zorlandılar, yardımla yapabildiler.
·        Türkçe etkinliğinde kendilerini ifade etmelerine yeterince fırsat verildi/ verilemedi.
·        Şiir( vs ) bir kez söylendi ve çocukların ilgisini çekmediği için tekrar edilmedi.
·        Bugün öğrendikleri tekerlemeyi kolaylıkla kavradılar.
·        Müzik etkinliğini org eşliğinde şarkı söyleyip, hareket etmelerine fırsat verilmesi çocukların çok hoşlarına gitti.
·        Müzik etkinliği çok hoşlarına gitti.
·        Oyun hamuruna şekiller vermek çocuklar için eğlenceli vakitler geçirmelerini sağladı.
  •  Oyun etkinliğinde verilen yönergelere uygun olarak hareket edebildiler.

·        Oyun etkinliği çocukların çok hoşlarına gitti.
·        Fen etkinliğinde yaparak ve yaşayarak etkinliğe/deneye katılmış olmaları çocukların gözlem yeteneklerini geliştirdi.
·        Fen etkinlinde yapılan resim onlara çok ilginç geldi ve resmin bir an önce kuruması için sabırsızlandılar.
·        Bilgisayarda etkinliğe bizzat kendileri katılmaları, çocukları istekli hale getirdi.
·        Sanat etkinliğine severek katıldılar, çok hoşlarına gitti.
·        Çocukların merak düzeyleri üst seviyedeydi bu da etkinliklerde eğlenceli vakit geçirmelerini sağladı. Özellikle oyun zamanında masalarla karşılaşınca çok şaşırdılar.
·        Etkinliği yaşayarak kendileri yapmaları çocukları istekli hale getirdi.
·        Bugünkü etkinliklerden çok keyif aldılar. Özellikle oyun etkinliğini çok sevildi bir kaç kez tekrar edildi.
·        Çocuklar ip üzerinde yürürken, ip yuvarlanırken çok eğlendiler.
·        Yürüyüş etkinliği sırasında bazı çocuklar etkinliğe katılmak istemediler.
·        Çocuklar hayvanlar ve yaşadıkları yerleri başarılı bir şekilde eşleştirdiler.
·        Isınma çalışmaları sırasında çocuklar çok eğlendiler.
·        Özellikle gazete kağıtları yırtmaktan çok keyif aldılar. Gazeteyi yırtarken cümle kurmalarını istediğimde çocuklardan çoğu bunu yapamadılar.
·        Grup içersinde yer almaları, çocukları heyecanlandırıp, olumlu yönde motive etti.
·        Grup olarak etkinliğe katılmaları, etkinliğe karşı istekli olmalarını sağladı.
·        Çocuklar günlük yaşamda deneyim kazanma fırsatı buldular.GÜNLÜK AKIŞI DEĞERLENDİRİRKEN PROGRAM AÇISINDAN YAZDIKLARIMA ÖRNEKLERİM

PROGRAM AÇISINDAN
·        Etkinliklerde kazanım ve göstergelere ulaşıldı.
·        Bireysel etkinliğe yer verildi.
·        Küçük grup etkinliğine yer verildi.
·        Etkinlikler için ayrılan süre yeterliydi.
·        Plan çocukların yaş grubuna uygun olarak hazırlanmış olup, çocukların gelişimlerini desteklediği düşüncesindeyim.
·        Etkinliklerin süresini çocukların dikkat sürelerine göre artırıp azalttım.
·        Planı aksatan özel durumlar olmadı.
·        Etkinliğe katılmayan çocuklar bir süre diğer çocukların dikkatini dağıtsa da kısa bir süre sonra dikkatlerini topladılar.
·        Çocuklara etkinliklerde aktif rol almaları için bir takım fırsatlar verilmeye çalışıldı. Bunu sağlayabilmek için genellikle soru-cevap yöntemi kullanıldı.
·        Materyal olarak kendi bedenlerini kullanmak, çocuklar için eğlenceliydi.
·        Sanat etkinliğinde materyal sınırlaması olmaması ve istediklerini seçmeleri uygulamayı keyifli hale getirdi.
·        Materyaller yeterli ve uygundu.
·        Özellikle fen etkinliğinde araç gereç kullanmaları çocukların çok hoşlarına gitti.
 ·        Etkinliklerin gün içindeki dağılımında aktif ve pasif dengesi kurulmaya çalışıldı. Geçişlerin akıcılığına dikkat edildi.
·        Etkinlikler amacına uygun olarak gerçekleşti.
·        Planın tamamı uygulandı. Uygulama aşamalarında herhangi bir problemle karşılaşılmadı.
·        Plan aktiflik pasiflik dengesi göz önünde bulundurularak hazırlandığı için ne çok yorucu ne çok sıkıcıydı.
·        Etkinlikler arası bağlantılar iyi bir şekilde kuruldu. Bütünlük içeren bir plandı.
·        Tahmini etkinlik süreleri uygundu.
·        Kullanılan materyaller etkinliklerle örtüştü.
·        Genel olarak planın çocukların gelişim seviyelerine uygun olduğunu düşünüyorum.
·        Kazanım ve göstergeler yeterliydi/ yetersizdi.
·        Uygulamada bir zorluk yaşanmadı.
·        Uygulanan etkinlikler çocukların ilgilerini çektiğinden ve sürpriz durumlar meydana getirdiğinden, öğrenme süreci çocuklar için eğlenerek öğrendikleri bir süreç haline dönüştü.
·        Velinin …………………………… etkinliğe katılması çocukları olumlu yönde etkiledi.
·        Deneyi uygularken dikkatle izleyip, uyguladılar.

·        Etkinlikler çocuk merkezliydi.

23 Ekim 2013 Çarşamba

16 Ekim 2013 Çarşamba

Okul Öncesi Eğitimi Programında yeni kazanım ve göstergeleriOkul öncesi uyum haftası prigramim
OKUL ÖNCESİ EĞİTİMİ PROGRAMIMIZDA DİKKAT EDECEGIMIZ BAZI NOKTALAR


Etkinlik planlarım bu yıl uyarlama çocuğum olmadığı için tek sayfaya düştü.
Etkinlik planımda önerilen diğer etkinlikler kısmı ile dikkat edilmesi gereken noktalar kısmı YER ALMIYOR.

Yeni Okul Öncesi Eğitimi Programına Göre Günlük Akışın Değerlendirilmesi

2012 Okul Öncesi Programimizla birlikte bir çok öğretmen arkadaşımızın kafası değerlendirme kısımlarında karışmış durumda, bana gelen sorular doğrultusunda bunu aydınlatmaya çalışacağım. 

Öncelikle program bizden her etkinliğin sonunda o etkinliği 4 ana başlık altindaki sorularla ( betimleyici, duyussal, kazanımsal ve yaşamsal alanlarda) ya da hafıza Kartları ya da çekilen fotoğraflarla ya da etkinlikle ilgili yapilabilecek bir resimle ya da çocukların birbirlerine sunum yapmalariyla ve benzeri şekillerden seçeceğimiz bir değerlendirme sekliyle etkinliği mutlaka etkinlik sonunda değerlendirmemizi istiyor.

Etkinliği 4 alanda sorularla değerlendirdiğimizde, çocukların cevaplarını akıştaki genel değerlendirme kısmına YAZMIYORUZ.

Etkinlikler bittikten sonra çocuklar eve giderken, çocuklarla birlikte günü değerlendirme zamanında, çocuklarla sohbet ederek yapıyoruz. Bu değerlendirmeyi de bir yere YAZMIYORUZ.

Günün sonunda çocuklar eve gittikten sonra günlük akışımizdaki, GENEL DEĞERLENDİRME kısmına öğretmen,  çocuk ve program açısından olacak şekilde bütün bir günü göz önünde bulundurarak yazıyoruz. 

Okul öncesi eğitiminde Günlük Akış örneğim

★ Günlük akışı yazarken sadece başlıkları yazacağız. 

★ Günlük akışta müdür ve öğretmen imzaları kalktı, buna dikkat edeceğiz. 

★ Akışa alacağımız etkinliklerin sayısını öğretmen kendi sınıfının durumuna, etkinliklerin zamanına göre kendisi belirleyecektir.

★ İsterse öğretmen 3 etkinlikten oluşmuş bütünleşmiş bir etkinlik planını yarim günlük eğitim için yeterli görebilir. 

★ Etkinlikler tam anlamıyla uygulandığında 3 etkinlikle bütünleşmiş bir etkinlik plani o gün için yeterli oluyor.

★ Yine öğretmen bir gün için birbirinden bağımsız etkinlik planlarını da seçebilir. 

★ Oyun zamanı,  her zaman oyun merkezlerinde olacak diye bir kayde yok. Öğretmen isterse o gün oyun zamanını çocuklarla açık havada da geçirebilir. Bunu günlük akışına,  oyun zamanının karşısına,  açık havada oyun diye yazacağız.

★ Örnek bir günlük akışım: